Legi si politici de investitii

LEGEA RPDC PRIVIND INVESTITIILE STRAINE

RPDC are o politica consecventă pentru dezvoltarea si cooperarea economică cu alte țări. Statul încurajează investitorii străini să investească în teritoriul RPDC pe principiile egalității și avantajului reciproc complet.

Legea este destinata să stipuleze principiile generale și normele referitoare la protecția investițiilor si a investitorilor străini pentru înființarea și funcționarea întreprinderilor străine care vor sa faca investitii în RPDC.

*Un investitor strain – persoană juridică sau persoană fizică dintr-o țară străină, care investeste în teritoriul RPDC.

*O întreprindere străină – poate fi o întreprindere contractuală sau o societate cu capital mixt(joint-venture) sau o intreprindere in totalitate cu capital străin, care este înființata pe teritoriul RPDC.

*O societate cu capital mixt  este o afacere în care companiile din RPDC și o țară străină investesc  în comun, partea de management este asumată de către partenerul din țara gazdă și în funcție de prevederile contractului o parte din management poate fi realizata si de către societatea straina, investitorul fiind răscumpărat sau are o cota parte din profiturile obtinute.

*O societate cu capital mixt egal este activitatea de afaceri în care investitorii din tara gazdă și dintr-o țară străină investesc în comun, iar profiturile sunt distribuite investitorilor, în conformitate cu ponderea investițiilor lor.

Statul, sub rezerva legilor RPDC, va garanta drepturile și interesele legitime ale investitorilor străini și investitile întreprinderilor străine .

Institutile, companiile, întreprinderile, persoanele fizice, precum și alte organisme economice din străinătate le este permis să investească pe teritoriul RPDC.

Se permit investiile in diverse sectoare, cum ar fi industria, agricultura, construcțile, transporturi, telecomunicații, știință și tehnologie, turism, comerț și servicii financiare.

Statul încurajează în special investițiile în sectoarele care necesită înaltă si moderna tehnologie, sectoarele care produc bunuri competitive pe plan internațional, în sectoarele de dezvoltare a resurselor naturale și de construcție de infrastructură, precum și sectoarele de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

Aceste întreprinderi străine care operează în sectoarele prevăzute mai sus vor beneficia de un tratament preferențial, inclusiv reducerea și scutire de taxe, condiții favorabile pentru utilizarea terenurilor, precum și furnizarea preferențială de credite bancare.

întreprinderile de investiții străine care operează în Zona Economică Liberă de Comerț vor primi un tratament preferențial, după cum urmează:

Nu se vor percepe  taxe vamale pe materiale de export și de import, altele decât acele elemente care sunt prescrise de către stat.

Impozitul pe venit  nu se plătește timp de 3 ani.Rata impozitului pe venit este de 14 la suta, o rata de concesiune  în comparație cu ratele din alte domenii.